Hallitus

Puheenjohtaja

 Risto Hartikainen

Muut toimihenkilöt

Varapuheenjohtaja Tanja von Knorring

Sihteeri Suvi Kehänlinna (varajäsen)

Rahastonhoitaja Maria Palmroth

Muut hallituksen jäsenet

Kuisma Savisalo

Jaana Holmström

Varajäsenet

Pirjo Mielonen